18 de jul. 2012

3º Costa Brava Beach Volley Tour

El i la jugador/a tindrà l'opció d'inscriure's de dues maneres diferents:
El mateix dia de la prova a les 9h fins les 9:30h, o bé;
Enviant un correu electrònic a boleiabba@gmail.com 24 hores abans de l'inici de la prova.
En aquest correu electrònic s'ha d'enviar el "Inscripció Electrònica" i també el justificant de l'ingrés al nº de CC de l'ABBA. Els procediments d'aquesta inscripció es detalla al document PDF o pots descarregar-tel de la web, més info a http://www.abbabolei.com/

també el FAQ